Ai – Alec Đại thần

Ui đấy là hình ảnh Đại thần ta thích nhất trong giai đoạn của Alec Kaka 😡

Advertisements

Tân Tình ca Khang Định- Alec & Ninh Tịnh

Hơi bị ghiền bài nì ;))